Nederkalix par söker man


Kompaniet var indelat i 6 korpralskap. Ett korpralskap bestod av 1 korpral och 24 knektar. I respektive kompani fanns följande befälskategorier: 1 kapten, 1 löjtnant, 1 fänrik, 1 fältväbel, 1 sergeant, 1 mönsterskrivare, 1 förare, 1 furir, 1 rustmästare, 2 trumslagare och 1 pipare.

I Västerbotten fanns inget kavalleri och inga båtsmanskompanier. Skörden förstörs, varför barkbrödet snart knastrar mellan tänderna även i de mer välbärgade hushållen. Nödhjälpen från Baltikum når inte fram pga den tidiga isläggningen. Många gårdar lämnades vid den tiden öde. Den ökande andelen tiggare får hålla till godo med gräsrötter och man hittar efter vägarna människor som, efter att ha vandrat från gård till gård, utan att kunna få någon mat, till slut möter döden med en halmtapp i munnen. Man söker till och med sätta frön från den årsgamla, mognade rågskörd man har kvar, men förgäves.

Brita Eriksdotter från Nederkalix

Vänliga hälsningar Margaretha Johansson. Där finns bild på fastigheten, taget av den förutseende nederkalix par söker man Rune Höglund. Hej Denis Wiberg! Har ytterligare ett par frågor. Family History :. Sigfrid Olsson: Kollekten för reparation av Mo gamla kyrka. Där torde dödsdatum för de bägge makarna finnas. Skrinet är daterat och på undersidan finns brännstämplat AFC2. Birgitta Lahrm: Mässingens historia. Lena Söderström: Studiebesök på Stockholms Borgaregille. Märta hade en syster som hette Anna Stina hon dog tidigt och troligen ger hon sin dotter, sin systers namn. Burman och Portin gjorde en del temperaturmätningar i Tornedalen under talet som jag är intresserad av. Meddelande: Kopparnäs nr 13 kallas för Nederkalix par söker man efter Per Dabielsson Öberg f Den gamla Norrbottensgården efter Bertnäsvägen har gått i samma släkt sen kyrkböckernas början.

Säden gror inte. Nederkalix kyrkoräkenskaper talar härom sitt tydliga språk, uppgifter ur det förflutna som får talets nödår att framstå som ett intet i jämförelse. Maj:ts plakater och förordningar, bl a: 1. Förbud, ingen må inlåta sig i handel, spel eller byte med kunglig majts krigsfolk, om några beklädnings-, gevärs- och munderingsdelar.

Slussvägen 10

Maj:t sänder till Västerbotten tillkommande vår tunnor sädeskorn och tunnor havre. Skall uppbäras 6 öre kopparmynt av röken dvs per hemman till stijamännens lön och underhåll, som ska förenämnda spannmål hit ledsaga. Läns- och tolvmän skall inkomma med en riktig förteckning på by och bonde, hur mycket var och en åtnjutit av den tillförne hit försända kronospannmålen. Maj:t vill allernådigast förskona den utfattigaste allmogen med gärdespannmålens utgörande.

Allmogen skall ofördröjligen förfärdiga kaptensbostället och liverisboden. Nämnda besvärsskrift blev vid Luleå , Råneå , samt nu här vid Kalix tingslag offentligen för hela allmogen uppläst och för den kungjord, jämväl därpå en allvarsam förmaning och åtvarning given att ingen understår sig sådana tunnor och andra mått förminska eller ringare göra, än de efter förordningen bör vara, i synnerhet de, som veta sig med sådana tunnors förfärdigande omgå, eljest där någon med sådant vanmått beträdas lärer honom övergå det straff, som på sådant underslev följer och lag förmår, vilket sålunda blev ad notam tagit.

Anders förmenar att det är samma sköt som för 3 år sedan stals ifrån honom. Borgaren har inte infunnit sig. Grels han berättar att han köpt skötet av en smed, Hans Ren, vilken sedermera dött. Hans hustru skall kunna intyga detsamma.

  • nederkalix par söker man.
  • Erik Israelsson : généalogie par Tomas NILSSON - Geneanet.
  • Re: Brita Eriksdotter från Nederkalix.
  • Ratsit - personer och företag.
  • Alstigen 27!

Hans Rens hustru Cecilia Jönsdotter intygade att Grels han för några år sedan köpte en sköt av hennes man. Hon hade ärvt skötet hos sina föräldrar i Jämtön, Råneå sn.

Efterlysningar

Söker Maria Margreta Martin f i Nederkalix. Det här är bara en teori men Per Hedmans hustru Catarina kan näppeligen ha fött Vigselbok saknas och i kyrkoräkenskaperna finns endast två par som har gift sig detta år. toesouthfeisoi.cf › Norrbottens Län › Kalix › Alstigen

Hon säger sig inte kunna känna igen om det må vara detsamma som borgaren sig tillerkänner. Borgaren hade igår varit i strömmingsfiske på Renskäret, som soldaten Johan Själ X? Han hade väl kunnat göra följe med dem och komma tillstädes eller åtminstone ingiva om han hade någon ursäkt att förebära att han inte själv kommit. Beslutades att om borgaren till nästa ting inte visar sina laga förfall skall han vara förfallen till 3 daler silvermynts böter för frånvaro.

Grels han kan låta stämma borgaren till nästa ting för denna beskyllning och då uppföra de expenser som han måst göra och kommer att behöva göra för denna saks skull. Dessa rotar, som varierar i omfång under olika tider, omfattade flera byar. Husförhörsrotarna är större än soldatrotarna på och talen. Bataljonen stod där ytterst på högra flygeln vars farliga läge de försvarade med stor tapperhet. Den andra bataljonen kom över floden först när striden var avslutad. Här fanns reg. När Rehnskiölds armé marscherade in i Sachsen hösten kvarlämnades reg. Den 1:a redutten intogs snabbt av Dalareg.

Chef för denna styrka var generalmajor Karl Gustav Roos. Soldat i Hållsvattnet,N-luleå sn,sedan flyttat till Månsbyn,N-kalix sn. N-luleå sn. Stubbe är enligt uppgift i n t e Soldatnamn,men varifrån   kommer han? Mvh Ebba Loräng. Stubbe är ett soldatnamn som kommer från rotan nr 18 i Calix kompani, Stubbe. Isac Carlsson började på denna rote och byttes ut Flyttade sedan tydligen till Hållsvattnet. I Månsbyn föddes 7 barn. Man skulle kunna tänka sig att Isac Carlsson är son till Carl Olofsson i Månsbyn men det finns inget som tyder på detta.

Vid mönstring anges han vara 21 år och således född möjligen omkring i stället för Troligen kommer Isac från någon annan socken än Nederkalix.

Brita Eriksdotter från Nederkalix

Till följd av särskilda remisser hava utlåtanden i ärendet avgivits av järnvägsstyrelsen den 28 aprilchefen för generalstaben den 2 maj och statens arbetslöshetskommission den 3 maj Då fördelningen mellan de båda olika hjälpformerna grundar sig på approximativa beräkningar, torde det böra lämnas öppet för arbetslöshetskommissionen att närmare anpassa användandet av den ena eller andra formen för hjälpåtgärderna efter de skiftande förhållandena på olika orter. Jag vill då särskilt nämna den av arbetslöshetskommissionen anvisade utvägen att begränsa antalet hjälpberättigade efter vissa objektiva grunder före vidtagandet av den individuella be bo vsprö vn in g, som ligger till grund för det offentliga bjälpförfarandet. Det innebär att det stämmer med giftermålet Namn: Charlotte Andersson. Det var ingen som kom i jeans och T-tröjor och sånt där som man har nu. Finns som du också nederkalix par söker man noterat ej i nederkalix par söker man. Kolumnernas texthuvud som följer:   Brudpengar Testamente Bårklädespengar Dukpengar Pungpengar Frivillig gåva Kyrkoförsummelse Kyrkogångspengar   och sista kolumnen är   Summa silvermynt. Såsom av arbetslöshetskommissionens skrivelse framgår, har den fortgående försämringen av läget på arbetsmarknaden i vårt land föranlett kommissionen att för den återstående delen av året beräkna en höjning av antalet arbetslösa, som skulle omhändertagas med stöd av statsmedel, från 20, till 30, samt i följd därav föreslå en väsentlig ökning av motsvarande anslag. Visst står de Sold Hans Fordell. Förmodligen är även denna notering felaktig. Jag är tacksam om någon kan hjälpa mej med identifieringen.

Roland Ek. Sölve Kajanus Anbytare Antal inlägg: 14 Senast inloggad: , Söker Maria Margreta Martin f i Nederkalix. Det är kyrkböckerna i Vaasa som uppger att hon var född i Nederkalix , men jag har gått igenom födelseboken utan att finna någon som stämmer. Finns det någon som kan socknarna däromkring bättre än jag som kan ge ett tips? Rune Johansson. Där framkommer även att hon fått en dotter Brita Caisa född men död. Hennes man Lars Nilsson verkar blivit kvar i Norge. Anna Brita Degerström, som är Per Hedmans hustrus dotter i första äktenskapet kom åter till Nederkalix för att sedan åka tillbaka till Luleå igen.

Möjligen kan hon ha haft Anna Cajsa med sig och dottern blev sedan kvar i Hedmans familj. Det här är bara en teori men Per Hedmans hustru Catarina kan näppeligen ha fött denna Anna Cajsa för då var hon 53 år. Årtalen kan sedan ha blivit fel vid transport mellan olika sidor i HFL. Bodil Westberg Anbytare Antal inlägg: Senast inloggad: , Axel Reinhold Engman är född i Båtskärsnäs, Nederkalix den 13 nov Håkan Bergström Anbytare Antal inlägg: Senast inloggad: , Hon kom från Nederkalix och hade bl. Finns det nån som känner till hennes föräldrar och ev.

BengtGöran Tack för de uppgifterna, då kanske det stämmer som en sonson till Axel Reinhold hörde av sin farfar att han växt upp på Seskarö eller i alla fall i närheten om man kikar på kartan   Nu vet vi var vi ska söka vidare Bodil. Kerstin Abrahamsdotter är född i feb kyrkogång den 22 mars Hon försvinner hemifrån ca Hennes bror Olof Abrahamsson är född 28 sep Föräldrar är Abraham Jacobsson och Lisabeta Nilsdotter. Går det att hitta Brita Ersdotter i Nederkalix? En koll i födelseboken under perioden ger inget direkt napp.

Ett par Britor finns födda under denna period men dessa kan avföras ur diskussionen. Vid genomgång av kommunionlängden för perioden omkring återfinns i Korpikån Erik Pärsson och hustru Ella samt bland barnen dottern Brita. Hennes noteringar i kommunionboken slutar och skulle kunna passa med att hon dyker upp i Gällivare och gifter sig där Kan det vara så?

Hon är ju inte född i Nederkalix och det visar sig att Erik Pärsson var soldat Järf i Narken och efter avskedet flyttade han till Korpikån hemman nr 7 Lomben. I "Barnmorskeböcker från södra Dalarna" ger Birgitta Larhm ett tips: i sådana böcker kan ibland framgå namnet till fadern till uä-barn fast detta ej finns i kyrkboken.

Barbro Vikström refererar en föreläsning, hållen av Lisa Öberg: Barnmorskor, fosterbarn och ensamma mödrar. Barbro Vikström: Källkritik och källhänvisningar - en fråga om trovärdighet. Litteraturtips bl. Historiska källor - källkritik. Historisk tidskrift för Finland Birgitta Larhm: Att avvittra boet före nytt äktenskap jämte förteckning över hithörande handlingar i Folkärna församling Jojje Lintrup: Dalarnas Släktforskarförbund är bildat!

gw_v5_tour_2_title (1/7)

Vi har blivit med lokal. Uppgifter om bl. Birgitta Larhm: Besynnerliga händelser. Birgitta Larhm: Släktforskardagar i Karlstad. Krigsarkivet och dess soldater. Barbro Vikström: Anbyte Barbro Vikström: Om Barnaqvinnors Kyrckiogång. Barbro Vikström: Grytnäs socken i blickfånget.

Avesta stad i blickfånget. Birgitta Larhm: Släktforskarkonferens i Leksand. Antavla för Johan Gustaf Hasselberg i Avesta. Svenska släktforskare med tyska anor. G-Gruppen inom StorStockholms genealogiska förening. Birgitta Larhm: Släktforskardagarna i Borås augusti Birgitta Larhm: Invasion på Landsarkivet i Uppsala. Antavlor för Tore Johansson Nordberg. Birgitta Larhm: Antavlor, mina barnbarns släkt, bland namnen: Bylin och Lärka. Birgitta Larhm: Soldaten Kiempe i Folkärna. Hela Sveriges befolkning på en CD-skiva.

Lars-Göran Jönsson: Riksstämma i Ronneby. Birgitta Larhm: Allmänt om domstolsväsendet. Birgitta Larhm: Akademiledamöter från Folkärna. Barbro Vikström: Med anor från Polen och Ryssland. Barbro Vikström: Riksstämman och andra begivenheter.